Splitová, nebo multisplitová klimatizace?

Splitová klimatizace: skládá se z vnější a vnitřní jednotky, které jsou vzájemně propojené. Multisplitová klimatizace: skládá se z 1 vnější jednotky a až 5 vnitřních jednotek. Každá vnitřní jednotka  je propojena s venkovní jednotkou. Multisplitovou …