Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma

Spolehlivé vytápění a ohřev vody ve všech klimatech pomocí invertorové technologie tepelného čerpadla země-voda.

Vytápění

Odebírání obnovitelné energie ze země je nejúčinnější a nejspolehlivější zdroj energie ve všech klimatických pásmech.

Teplá voda

Vnitřní jednotka je standardně vybavena domácí nádrží na teplou užitkovou vodu, která poskytuje dostatek teplé vody pro celou rodinu.

Pro nové domy a rozsáhlé rekonstrukce

Geotermální tepelná čerpadla jsou ideální pro nové domy nebo rozsáhlé rekonstrukce a využívají plošné zemní kolektory tam, kde je dostatek prostoru, nebo vrty do země. Odebíráním energie pod povrchem země je zajištěna vysoká spolehlivost geotermálních čerpadel i v nejchladnějších klimatických podmínkách. Teplota pod zemí zůstává téměř stabilní po celý rok, takže země je ideální obnovitelný zdroj energie.

Spolehlivá klimatizace

Geotermální tepelná čerpadla odebírají obnovitelnou energii z tepla země. Instalace vyžadují prostor, ale podstatně snižují vaši uhlíkovou stopu a v delším časovém horizontu snižují vaše náklady na energii.

1. Tepelné čerpadlo

Jedna vnitřní jednotka tepelného čerpadla s integrovaným zásobníkem na užitkovou teplou vodu se připojuje k vašemu systému teplé vody a topným tělesům ve vašem domě.

2. Teplá užitková voda

Výrobcem montovaný zásobník na teplou užitkovou vodu zajišťuje trvalou dostupnost teplé vody.

3. Prostorové vytápění

Možnost připojit podlahové vytápěníradiátory a konvektory tepelného čerpadla.

4. Zemní kolektor

Vrty do země nebo plošný zemní kolektor jsou vloženy do země a jsou připojeny na jednotku tepelného čerpadla uvnitř vašeho domu.

Využití obnovitelné energie

Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma využívá 80 % obnovitelné energie odebrané ze země a 20 % elektřiny a vytápí a ohřívá vodu s energetickou účinností A++.

Vybaveno naší technologií invertoru

Invertor Daikin je technologie snižující spotřebu energie, která účinně reguluje otáčky motoru a snižuje spotřebu energie až o 30 %. Místo spotřebovávání energie na spouštění a zastavování, invertor reguluje otáčky motoru tak, aby běžel souvisle a byl v delším časovém úseku účinnější.

Jste zaujetí geotermálními tepelnými čerpadly?