• Instalovat klimatizaci smí jen akreditovaná osoba. To upravuje česká legislativa, neboť instalace obnáší i práci s nebezpečnými plyny. Akreditace a osvědčení montážní firmy je také jednou z podmínek pro zachování záruky výrobce na Vámi zakoupené klimatizační jednotky.
  • Samotná montáž klimatizace nespočívá pouze v umístění vnitřní jednotky do místnosti, ale také její odborné připojení pomocí kabelů a trubek s vnější jednotkou. Proti mají naši montéři platné osvědčení na vyhlášku 50 a jsou oprávněni k provádění revizí el. zařízení.